Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Τ΄ αγκάθια», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 139