Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Χριστουγεννιάτικο τάβλι», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 234-238