Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Η ντοματιά», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 232-234