Είστε εδώ

Μπάνου Νίνα, «Στην παλιά βιβλιοθήκη», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 239