Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ο περίπατος», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 209