Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Οι φτωχοί», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 209