Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Ο θάνατος της Τσογλανίτσας», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 210-213