Είστε εδώ

Sanchez Peláez Juan, «Το στιγμιαίο», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 142