Είστε εδώ

Sanchez Peláez Juan, «Ω το σκόνταμα», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 142