Είστε εδώ

Sanchez Peláez Juan, «Σκοτεινός δεσμός», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 142-143