Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «[Robert Guyon]», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 141