Είστε εδώ

Guyon Robert, «Από ιδανική απόσταση», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 138-141