Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Φωτοσκιάσεις», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 133-134