Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Τα ποδήλατα», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 133