Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Κινήσεις μέσα στην ομίχλη», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 134-135