Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Σωματική αγωγή», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 118