Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Μονάχα ένα όνειρο», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 118-119