Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Ζεστή μεγάλη μέρα του καλοκαιριού», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 117-118