Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Μ΄ ένα γυαλί καπνισμένο», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 116