Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Το ξαφνικό», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 115-116