Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Παρατηρήσεις ενός αργόσχολου», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 116-117