Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Η καινούρια σιωπή. Σονέτο», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 125