Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Οδοιπόρος», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 13-19