Είστε εδώ

Kafka Franz, «[Η διήγηση της Τερέζας] [απόσπασμα από το μυθιστόρημα Αμερική)», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 3-6