Είστε εδώ

Plenzdorf Ulrich, «Κάρλα. Από ένα σενάριο», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 74-81