Είστε εδώ

Διαμαντίδου Δέσπω, «[Martin Stade]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 82