Είστε εδώ

Gerlach Harald, «Φρόυντενταλ», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 71-73