Είστε εδώ

Κατσέας Γιώργος, «I [μετά το τελευταίο]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 36