Είστε εδώ

Κατσέας Γιώργος, «Νέμεσις», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 35-36