Είστε εδώ

Κατσέας Γιώργος, «II [ο λαϊκός καλλιτέχνης]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 36