Είστε εδώ

Κωνσταντινίδης Νίκος, «Βιογραφία», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 14