Είστε εδώ

Κωνσταντινίδης Νίκος, «Ποιος ξέρει», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 13