Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Η έκτρωση», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 15-30