Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Το φύτεμα», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 132-134