Είστε εδώ

Βαζάκας Λέανδρος, «Κήπος πριγκήπων», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 130-131