Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Μια διαδρομή», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 134-136