Είστε εδώ

Βαζάκας Λέανδρος, «Αντίστροφη μέτρηση», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 130