Είστε εδώ

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Ουκ αδακρυτί την θέαν παρήλθον», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 119-120