Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Το μοντέλο», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 105-118