Είστε εδώ

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Μεταξύ Καυκάσου και Φασίδος», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 120-121