Είστε εδώ

Μοράρης Γιώργος, «Το πένθος της Αντωνίας», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 103-104