Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Οι κουρελούδες», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 31