Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Στη μητέρα», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 31