Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Τώρα η βροχή», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 31