Είστε εδώ

Αντζουλάτος Απόστολος, «Τυχάρπαστοι», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 30