Είστε εδώ

Κωνσταντινίδης Νίκος, «Τραγούδια για τη Φαίυ», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 27-29