Είστε εδώ

Ταμπώχ Σάμης, «Μίστυ», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 22-26