Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Τρεις νέες ζωγράφοι της Θεσσαλονίκης. Elaine Ask», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1980), σ. 314-316