Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Τρεις νέες ζωγράφοι της Θεσσαλονίκης. Σούλα Πιτέρη», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1980), σ. 312-314