Είστε εδώ

Θεοδώρου Καίτη, «Κομματιασμένος κορμός», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1980), σ. 311